Ғылыми орталық

Қазіргі кезде ЖШС «ЖТИ» ұйымдық құрылымы АҚ «ҰАК «Казатомпром»  «Өндіру,  өнімді ерітінділерді өңдеу, УАТ алу, СЖМ  бөліп алу» (кейін– Ғылыми орталық) басым бағытының ғылыми-технологиялық қызметінің дамуы бойынша Ғылыми орталық болып табылады, оның ішінде «Ғылыми-зерттеу жұмыстары» Орталығы, «Тәжірибелік-конструкторлық және жобалық-конструкторлық жұмыстар» Орталығы, «ЖТИ-Зерде» бөлімшесі және «Қазақстандық ядролық университет» («КЯУ» бөлімше).

Ғылыми орталықта екі ғылыми мекеме жұмыс жасайды: АҚ «ҰАК «Казатомпром» «Өндіру,  өнімді ерітінділерді өңдеу, УАТ алу, СЖМ  бөліп алу» басым бағытының ғылыми-технологиялық қызметінің мамандандырылған ғылыми-техникалық кеңесі (кейін - МҒТК) және Бас директор тұсындағы ғылыми-сабағаттық мекеме - ЖШС «ЖТИ» Ғылыми кеңесі.