Тәуекел менеджмент басқармасы

ЖШС «Жоғарғы технологиялар институты» тәуекелге жауапты құрылымдық бөлімше болып Тәуекел– менеджмент пен бизнес басқару қызметі жатады.

ЖШС «Жоғарғы технологиялар институты» тәуекелді басқару бекітілген ішкі құжаттар АҚ «НАК «Қазатомөнеркәсіп» нормативті құжаттар негізінде дайындалған, ЖШС «Жоғарғы технологиялар институты» жүйесінің тәуекелді басқару негізінде іске асады.

Серіктестікте тәуекелді басқарудың әдістемелік негізі құрастырылған, тәуекелді шектеу тәжірибесін қолдана отырып(тәуекелдің анықтамасы – маңызды тәуекелке қатысты төзімділік деңгейі, банк контрагентіне шектелуін сақтау, маңызды тәуекел көрсеткіштері жүйесі енгізілген), тәуекелді анықтау процессі дайындалды. Жыл сайын тәуекелді басқару жүйесінің жобасы қаланады. ЖШС СУР  «Жоғарғы технологиялар институты» тәуекелді басқару саласында халықаралық стандарттарға сай кешенді басқарудың стратегиялық, қаржылық, операциялық, құқұқтық және жобалық тәуекелді Серіктестікке қамтамасыз етіп отырады.